Šta je reciklažni adresar?

Početna strana  /  Šta je reciklažni adresar?

Adresar reciklažnih ostrva u Srbiji predstavlja jedinstvenu bazu podataka o reciklažnim ostrvima, kako javno komunalnih preduzeća, tako i privatnih operatera sa dozvolom za upravljanje i tretman otpada u Srbiji.

Reciklažni adresar nastao je kao deo projekta Zelene inicijative, mreže 22 organizacije građanskog društva,  koje u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), realizuju aktivnosti usmerene ka podsticanju primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

Osim unapređenja primarne selekcije, očekujemo da će reciklažni adresar uticati  podsticanje reciklaže u Srbiji, kao i povećano učešće gradjana/ki, reciklažnih biznisa i lokalnih institucija u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina.

Putem reciklažnog adresara, svaki građanin/ka može saznati gde sve, u mestu u kome živi, može predati određenu vrstu otpada na reciklažu. Baza daje korisnicima mogćunost da saznaju adresu, ulicu u broj na kojoj se u blizini grada ili mesta u kome žive nalaze reciklažna ostrva, kao i podatak o tome koju vrstu otpada na određenom mestu mogu predati (papir, PET, metal, staklo, elektronski ili električni otpad).

Osim autora reciklažnog adresara koji administrira i proverava tačnost podataka koji se unose, u kreiranju baze učestvuju i svi zainteresovani građani/ke koji žele da doprinesu podsticanju reciklaže i očuvanju životne sredine.